ACIN heeft een uitgebreide serie instrumenten voor het meten van luchthoeveelheid en luchtsnelheid: balometers, thermo-anemometers, vleugelradanemometers, multimeters, transmitter en pitotbuizen.

  • De AF1-serie is een kosteneffectieve en stabiele transmitter met een hoge precisie voor het meten van luchtsnelheid.
  • De FlowFinder mk-2® is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.
  • De Pitotbuis is een primair meetinstrument voor het meten van luchtsnelheid in pijplijnen en buizen. Het meetprincipe van de Pitotbuis wordt vooral toegepast wanneer de temperatuur van het medium dat gemeten moet worden zeer hoog is en wanneer het gaat om zeer lage luchtsnelheden.
  • De VentiFlow® meet luchtsnelheid van 0,25 tot 30 m/s en luchthoeveelheid tot 300 m3/uur. Door het grote oppervlak van het vleugelrad en de unieke vormgeving van de meettoeter heeft de meting geringe weerstand en weinig hinder van het straaleffect bij inblaasornamenten.