Uitnodiging webinar
“Luchtkwaliteit binnen de wet kwaliteitsborging bouw”

Dinsdag 8 september 15:00-16:00u

Met de komst van de wet kwaliteitsborging bouw en de erkenningsregeling ventilatie krijgen opdrachtgevers een sterkere positie ten opzichte van aannemers. Aannemers zullen hun opdrachtgevers beter moeten informeren over de bouwkwaliteit die ze leveren. Daardoor komt er waarschijnlijk meer aandacht voor controle op de integrale prestaties van luchtinstallaties in woningen. Wat betekent dit voor de bouw- en installatiesector? Zijn 100% prestatiemetingen nodig en zo ja, hoe kunnen we dat organiseren en betaalbaar uitvoeren?

In het webinar “Luchtkwaliteit binnen de wet kwaliteitsborging bouw” op 8 september gaan we in op bovenstaande vragen en op de resultaten van de projecten “SecureVent” en “NewCom”, die hier naadloos bij aansluiten. In het TKI-project “SecureVent” zijn door de partners TNO, ACIN, FME-VLA en Techniek Nederland eenvoudige meetinstrumenten en protocollen ontwikkeld voor het snel kunnen vaststellen van de integrale prestatie van de luchtinstallatie in woningen. In het Europese project “NewCom” hebben ISSO en TNO in samenwerking met Europese partners, waaronder het Austrian Energy Agency, opleidingsmodules ontwikkeld voor de installatiebranche om de integrale prestatie van luchtinstallaties in woningen te verbeteren.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit webinar omdat u een relevante stakeholder bent in relatie tot het onderwerp en uw kennis, expertise en positie in de markt van grote waarde zijn voor een succesvolle implementatie in de praktijk.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het webinar door het inschrijfformulier via deze link in te vullen. Na inschrijving ontvangt u eind augustus van ons een uitnodiging om het webinar via Teams bij te kunnen wonen. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld en wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Programma

14:45u – 15:00uWebinar geopend, sprekers aanwezig
15:00u – 15:05uWelkom, inleiding – Remi Hompe (VLA)
15:05u – 15:15uWet kwaliteitsborging bouw & erkenningsregeling ventilatie – André Meester
15:15u – 15:25uMetingen in de praktijk: luchtvolumestroom, luchtdichtheid, geluid – Wouter Borsboom (TNO)
15:25u – 15:35u Toepassing in de praktijk van specifieke meetinstrumenten: luchtvolumestroom & luchtdichtheid – Niek-Jan Bink (ACIN)
15:35u – 15:45uToepassing in de praktijk van specifieke meetinstrumenten: geluid – Pieter van Beek (TNO)
15:45u – 15:55uOpleidingsmodules – Jan Cromwijk (ISSO) & Nico van Leeuwen (ROVC)
15:55u – 16:00uAfsluiting